ماهنامه فرهنگی سیاسی حیات در ادامه موفقیت های خود در جشنواره نشریات دانشجویی، نامزد دریافت جایزه در 6 بخش جشنواره نشریات دانشجویی نسل چهارم شد.

بر اساس اطلاعیه دبیرخانه جشنواره نشریات دانشجویی نسل چهارم، نشریات و آثار برگزیده که اسامی آن‌ها در ذیل می‌آید، برگزیدگان این جشنواره هستند و نتایج نهایی شامل رتبه‌های اول تا سوم هر بخش در آئین اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی نسل چهارم که چهارشنبه ۲۰ آبان در دانشگاه تهران برگزار می‌شود اعلام خواهد شد؛ لذا ترتیب اسامی اعلام شده در جدول‌های ذیل، به معنای احراز رتبه برتر آثار و نشریات نیست. طبق اعلام دبیرخانه جشنواره نشریات دانشجویی نسل چهارم، به نشریات و آثار برتر، به ترتیب رتبه‌های اول یک میلیون تومان، دوم پانصد هزار تومان و سوم دویست و پنجاه هزار تومان اعطاء می‌شود.