فراخوان ثبت نام سفیران اربعین
کلیه عزیزانی که قصد شرکت در پیاده روی اربعین را دارند، در صورت تمایل به انجام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و ارتباط گیری با زائران غیرایرانی در راستای پویش اربعینی #یا_قدس_إنا_قادمون، می توانند از طریق نشانی زیر، فرم مربوطه را پر کنند:IMG_20151102_134348
http://goo.gl/forms/XKIK6X94ah