حیات عاشورایی به همت هیات میثاق با شهدا و ماهنامه فرهنگی سیاسی حیات منتشر شد. در ویژه نامه عاشورایی «حیات» به موضوع زندگی به سبک هیات پرداخته شده است.

مصاحبه با حجت الاسلام دکتر سعید مهدوی کنی، حجت الاسلام انجوی نژاد، میلاد عرفان پور و یادداشت شفاهی حجت الاسلام کاشانی و دکتر ناصر باهنر در این شماره به چشم می‌خورد.

مساله «حیات عاشورایی» آن است که نقش هیات را در عرصه زندگی پیدا کند ، نقشی که با توجه و مساله شناسی مناسب به خوبی رخ خواهد داد. اگر شناخت ما از حسین علیه السلام به شناختی حقیقی تبدیل شود آن‌گاه تنها او را در روضه‌های میان هیات یاد نکرده بلکه هر لحظه از زندکی ما نوری از معرفت و شناخت او خواهد بود.

لازم به ذکر است برای تهیه حیات عاشورایی می‌توان به غرفه شب های هیات میثاق با شهدا مراجعه نموده و یا با رایانامه hayat@basijisu.ir  و یا روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق به شماره 09199801020 در ارتباط باشید.

jeld-1