فواد ایزدی در همایش بررسی بحران حقوق بشر در آمریکا گفت: متاسفانه ما رئیس جمهور و وزیر خارجه ای داریم که علاقه مند هستند که روابط را به گونه ای طراحی کنند که در عمل چهره جنایت کاران آمریکایی بزک شود.

فواد ایزدی، استاد دانشگاه در همایش بررسی بحران حقوق بشر در آمریکا که توسط دفتر مطالعات دعوت اسلامی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می شد با اشاره به وضعیت سیاه پوستان آمریکایی و تظاهرات و اعتراضات علیه نژاد پرستی و ظلم در آمریکا گفت: یک نکته مهم در این تظاهرات این بود که همه ی شرکت کنندگان سیاه پوست نبودند، بلکه مسلمانان و سفید پوستان هم در بین آن ها دیده می شد. این بدین معنی است که مخالفت با نژادپرستی و ظلم و تروریسم دولتی آمریکا لزوما نباید توسط سیاه پوستان انجام بشود، ما هم می توانیم در این حوزه فعال باشیم. مخصوصا ما ایرانی ها، چرا که مشابه برخوردی که آمریکا با سیاه پوستان دارد، با ایران هم دارد.

وی با اشاره به تاریخچه ی جنایت ها و دخالت های آمریکا در ایران گفت: ما نیاز به یک همبستگی میان مظلومان جهان داریم، نیازمند شبکه ای از فعالین مخالف این نوع حکومت و سیستم از سیاهپوست و سفید پوست و مسلمان هستیم.

این استاد دانشگاه سانسور خبری حوادث داخل آمریکا را مهم توصیف کرده و افزود: ترس و نگرانی دولت امریکا از رسانه و بین المللی شدن جنایاتیست که در داخل امریکا اتفاق می افتد.

ایزدی با بازخوانی تجربه رهبران سیاهان آمریکا گفت: زمانی افرادی مثل مارتین لوترکینگ، مالکوم ایکس و مالکوم شباز کشته شدند که پیام جنایت ها و خشونت های آمریکا را بین المللی کردند و تروریسم دولتی آمریکا را عیان ساختند، در این شرایط دیگر سیستم این افراد را تحمل نکرد.

این استاد آمریکا احساس مسئولیت نسبت به حرکت سیاهان را امری مهم تلقی کرده و گفت: باید سیاهان را از خودمان بدانیم، این ها برادران و خواهران ما هستند و همانطور که ما تحت ظلم هستیم، این ها هم تحت ظلم آمریکا هستند.

فواد ایزدی در ادامه با اشاره به ظلم آمریکا در قبال ایران در قضیه هسته ای گفت: علیرغم اتفاقات دو سال اخیر و با توجه به توافقی که انجام شده و قرار است شاید یک سری از تحریم ها لغو شود، قبل از رسیدن به موعد اجرای برجام، هفته ی پیش قانون نظارت بر سیاست در قبال ایران توسط دموکرات ها در آمریکا مطرح شده است که بر اساس این قانون به بهانه ی نقض حقوق بشر در ایران قرار است نه تنها تحریم های جدید وضع شود، بلکه تحریم های قبلی که شاید لغو بشود، برگردد.

دکتر ایزدی در پایان ضمن یادآوری رفتار امریکا در قبال شهروندان خود گفت: ما متهم هستیم به نقض حقوق بشر از سوی جنایت کارانی که با مردم خودشان سالهاست این چنین برخورد می کنند.

لازم به ذکر است همایش بررسی بحران حقوق بشر در آمریکا همراه با اکران مستند A Dred Scott nation شب دوشنبه در دانشگاه امام صادق علیه السلام توسط دفتر مطالعات دعوت اسلامی برگزار شد.