ماهنامه فرهنگی سیاسی «حیات»، نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام به منزل هشتاد و چهارم خود رسید.

در اولین شماره حیات در سال تحصیلی جدید به موضوع جریان شناسی داخلی عربستان پرداخته شده است. حادثه منا تدبیر دولتی است که سنگ امریکا را به سینه می‌زند و با بررسی جریان‌های سیاسی در عربستان سعی در شناخت بهتر حکومت سعودی شده است.

جامعه شناسی حزب الله موضوع سرویس جامعه این شماره حیات است. در این شماره سعی شده است نگاهی جامعه شناسانه به امت حزب الله داشته و وضعیت امروز جامعه حزب اللهی مورد دقت قرار گیرد.

اغلب به تاریخ ادبیات همچون ادبیات مشروطه، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات عاشورا پرداخته شده است، ولی در این شماره حیات در پرونده ادبیات انقلاب اسلامی سعی بر آن  است که به تاثیر متقابل ادبیات و وقایع تاریخی با در نظر گرفتن نقش ادبیات در شکل‌گیری آن‌ها پرداخته شود.

در پایان پرونده‌های شماره 84 حیات، سرویس اقتصادی به بررسی مساله تولید به مثابه خط مقدم جهاد اقتصادی پرداخته است. اقتصاد از لذت تا عزت، موانع و مشکلات تولید و چگونه اقتصاد را مولد کنیم؟ از مطالب این شماره سرویس اقتصادی حیات است.

مصاحبه با خواهر شهید دیالمه و گفتگو با سیدهمام موسوی، شاعر انقلاب اسلامی از دیگر مطالب این شماره حیات است.

لازم به ذکر است برای تهیه ماهنامه فرهنگی سیاسی حیات می‌توانید با شماره روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) به شماره 09199801020 در تماس بوده و یا به صفحه اشتراک تارنمای حیات به آدرس hayat.basijisu.ir  مراجعه نموده و یا با رایانامه hayatmag.isu@gmail.com در ارتباط باشید.

tadbir amrica