ششمین دوره آموزشی تشکیلاتی «قلم» با حضور اعضای فعال نشریات دانشجویی و مجازی واحدنشر بسیج دانشجویی امام صادق علیه السلام در شهرستان دماوند برگزار شد.

«یادداشت نویسی» به عنوان موضوع ویژه این دوره با حضور آقای تقی دژاکام (روزنامه نگار با سابقه کیهان)، حمید درویشی شاهکلایی (فعال نشریات دانشجویی) و همچنین با برگزاری حلقه های یادداشت نویسی آموزش داده شد.

همچنین جلسات تشکیلاتی جهت هماهنگی بیشتر اعضای نشریات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

قلم6 (3) قلم6 (2) قلم6 (1)