به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات بسیج داشگاه امام صادق (علیه السلام)  در راستای تحول بنیادین و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با تقویت جایگاه و منزلت این علوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیت­های پژوهشی مربوط به این حوزه سومین دوره­ی آموزشی – کاربردی علم و ایمان با محوریت آشنایی تخصصی نخبگان جوامع دانشگاهی با کلیات علوم انسانی اسلامی در دو رشته­ی دانشگاهی “علوم سیاسی اسلامی” و “رشته­ ی اسلام، مسئله­ ی نظم و نظام اجتماعی” در مکان سازمان بسیج شهردای تهران.روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته برگزار شد.

در این دوره که با همکاری مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا، مرکز مطالعات علوم انسانی اسلامی دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) و سازمان بسیج شهرداری تهران برگزار شد، اساتید مطرح و نظریه پردازان حوزه علوم انسانی  اسلامی، هم­چون جناب آقای دکتر حاجی حیدری(عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران) جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ملک زاده(پژوهشگر برتر حوزه و دانشگاه) و جناب آقای بلیغ (پژوهشگر برتر حوزه و دانشگاه)در “رشته­ ی اسلام، مسئله­ی نظم و نظام اجتماعی” و جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی(عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر سید مجتبی عزیزی(عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام) و جناب آقای دکتر جهان بین(دبیر کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی) و جناب آقای دکتر گوهری مقدم(عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام) در “رشته­ی علوم سیاسی اسلامی” برگزار شد، موضوعات تخصصی و محورهای آموزشی هر رشته به تفکیک ذیل توسط اساتید محترم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

رشته­ ی آموزشی اسلام، مسئله­ ی نظم و نظام اجتماعی:

  • نقد جامعه شناسی در تمدن غربی
  • فقه الاجتماع (بررسی سطوح تماس فقه با مسائل اجتماعی و چگونگی تکوین و تکون فقه اجتماعی)
  • الهیات اجتماع؛ بررسی حیات اجتماعی انسان با رویکرد مبتنی بر متون اسلامی(قرآن و احادیث)

رشته­ ی آموزشی علوم سیاسی اسلامی:

  • بررسی مولفه ی اساسی الگوهای معاصر حکومت با تکیه بر بیان توانمندی این الگوها در اداره جوامع غربی
  • بررسی موردی مبانی تئوریک قدرت سیاسی در آمریکا(بعنوان مصداق بارز تفکر سیاسی جوامع غربی)
  • مؤلفه­ه ای علوم سیاسی اسلامی با رویکرد مسأله شناسی
  • ترمینولوژی مفاهیم اساسی حکومت اسلامی با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)
  • بررسی موردی الگوی سیاست خارجه در اسلام

لازم به ذکر است که با توجه به ضبط صوت و تصویر کلاس­های آموزشی در این دوره، محتوای آموزشی دوره متعاقبا در پایگاه علمی فرهنگی سدید به نشانی www.sadid.basijisu.com قابل دریافت خواهد بود

 

07 08 09 10 11 12 13 14 01 02 03 04 05 06