در این پرونده، پس از مروری بر راه‌بردهای اقتصادی رهبری نظام در نام‌گذاری سال‌های اخیر، به اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. دکتر عادل پیغامی، موانع و نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی را برشمرده است. جایگاه اقتصاد بی‌نیاز از نفت در جهاد اقتصادی، مصرف گرایی، حقوق اختصاصی اقتصاد مقاومتی و تعامل فرهنگ و اقتصاد در اقتصاد مقاومتی سایر یادااشتهای این پرونده هستند.

 

صفحه ی پرونده ویژه در سایت

 

یادداشتهای این پرونده:

اقتصاد مقاومتی، دکتر عادل پیغامی (+)

فرمان جهاد صادر شده است، حامد صابر (+)

اقتصاد بدون نفت، رویا یا حقیقت؟، عبدالمحمد کاشیان (+)

تاملی بر مصرف‌گرایی غربی و گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی، علی اکبر کریمی (+)

حقوق اختصاصی اقتصاد مقاومتی، جواد جعفری (+)

به سوی مکتب اقتصادی اسلام، حجت الاسلام دکتر عبدالعلی رضایی (+)

مستند صوتی حباب (+)

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد سازگار با همه فشارها، دکتر داود منظور (+)

خبر، دوره آموزشی عمار اقتصادی (+)