آیا می‌دانید از 28 تحریمی که علیه ما اعمال شده است، تنها 5 تحریمِ نه چندان مهم، آن مرتبط با هسته‌ای است و تازه آن هم احتمال دارد که تعلیق بشود؟ تحریم‌های نفتی (کاهش درآمدها) و بانکی (مسدود کردن درآمدها) که بیشترین فشارها را به ملت می آورد، هرگز لغو نخواهد شد؟

آیا می‌دانید از 19 هزار سانترفیوژ تنها 5 هزار سانترفیوژ مجاز به فعالیت هستند و 14 هزار سانترفیوژ باید جمع‌آوری و انبار شود؟

آیا می‌دانید که ما تنها برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر به 190 هزار سو غنی‌سازی هستیم، و با طبق این توافق تنها مجاز به غنی سازی حدود 6000 هزار سو هستیم. و این یعنی برای تامین سوخت یک سال نیروگاه بوشهر باید 31 سال غنی سازی نماییم، و برای نیازهای آینده 600 سال؟!!

آیا می‌دانید تبدیل فردو به مرکز تحقیقاتی به مراتب بدتر از تعلیق و توقف آن است زیرا بازگشت آن به حالت قبل سخت تر است؟

ما بر طبق بیانه لوزان اجازه ی غنی سازی در مستحکم ترین و امن ترین تاسیسات غنی سازی خود را نداریم؟!

آیا می دانید بر طبق بیانیه لوزان، دشمنان اجازه دارند، هر مرکز مشکوکی در ایران سر بزنند و این به معنی از دست رفتن اسرار نظامی و امنیتی ماست؟

آیا می دانید در تاسیسات هسته‌ای ما دوربین های 24 ساعته کار گذاشته شده و این چه تبعات خطرناکی برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟

آیا می‌دانید اظهار نظرهای مسئولین در مورد «احقاق حقوق هسته‌ای» و «لغو تحریم‌ها» خلاف واقع بوده است؟

آیا می‌دانید رفع تحریم‌ها مشروط به تایید صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران توسط آژانس است و آژانس در طول 12 سال گذشته هیچ گاه صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید نکرده است؟

* و این‌ها تنها جزئی از واقعیت مذاکرات است که در پس فضای رسانه‌ای ساخته شده، طور دیگری به مردم القاء شده است. توصیه می‌کنیم حتما متن توافق ژنو، بیانیه لوزان و… را آن هم با توضیحات فنی بخوانید تا حقایق را دریابید. واقعیت آن است که روی آن توافق می‌شود، نه آن که در رسانه‌ها بازگو می‌کنند.