دکتر سیدمسعود میرکاظمی در مصاحبه با ستاد “تجمع اعتراضی مطالبه احقاق حقوق ملی” به بیان نقطه نظرات خود در خصوص روند مذاکرات و وظیفه مجلس شورای اسلامی و جنبش دانشجویی پرداخت.

وی با بیان این نکته که نظارت جزو وظایف ذاتی مجلس است. گفت: «به طور کلی مجلس باید حافظ منافع ملی باشد و به خصوص در موضوع مذاکرات باید نظارت کند تا ذره‌ای از خطوط قرمزی که رهبری مطرح کرده‌اند تخطی صورت نگیرد چرا که نظارت جزو وظایف ذاتی مجلس است و مجلس باید با درایت کامل و جدیت بر این موضوع مهم و سرنوشت ساز نظارت نماید.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امروز شاید فقط 20 درصد مشکلات ما به تحریم بر گردد، افزود: «تحریم هزینه‌هایی دارد، ولی باعث توقف کشور نشده. اگر سی و پنج سال گذشته در نظر گرفته شود در اوج تحریم‌ها دیده‌ایم که شاخص‌های اقتصادی ما از روند تحریم‌ها تأثیر معناداری نپذیرفته. گاهی در اوج تحریم شرایط اقتصادی بهتری داشته‌ایم و تورم دورقمی ما در بعضی دوره‌ها، هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد.»

او با خاطر نشان کردن اینکه باید به مذاکرات به اندازه‌ی خودش بها و ارزش داد و نه بیشتر. گفت:«این که همه‌ی کشور را معطل رفع تحریم‌ها کنیم دادن یک آدرس غلط به مردم است. متأسفانه این روزها بسیاری از دستگاه‌های دولتی به مراجعانشان می گویند صبر کنید تا نتیجه‌ی مذاکرات مشخص بشود و این یعنی تشدید رکود اقتصادی. ما نباید دوباره دوسال کشور را معطل مذاکرات کنیم و در نهایت ببینیم که طرف مقابل به تعهداش وفادار نمی‌ماند.»

وی با ابراز تأسف از عقب نشینی‌های صورت گرفته در جریان مذاکرات گفت:«متأسفانه دولت قطعاً در برخی موارد از خطوط قرمز عدول کرده است. اگر موضوعات مختلف را در نظر بگیریم و از لوزان به ژنو برگریم می‌بینیم ما در لوزان هم نسبت به ژنو عقب نشینی کرده‌ایم. اگر بخواهیم در ادامه مذاکرات باز هم عقب نشینی‌ای بکنیم بدون تردید هیچ سودی نخواهیم برد.»

میرکاظمی در انتها با توجه به وظیفه جنبش دانشجویی گفت: «دانشجو ها نیروهای جوان و مستعد کشور هستند و باید در شکل دادن به افکار عمومی پیشتاز باشند.»

شایان ذکر است جنبش دانشجویی در پی برگزاری تجمعی در مقابل مجلس شورای اسلامی در راستای مطالبه حقوق ملی و اعتراض به روند مذاکرات هسته‌ای در عصر روز شنبه مورخ 2/3/94 می‌باشد.