دکتر وحید یامین پور در مصاحبه با ستاد “تجمع اعتراضی مطالبه احقاق حقوق ملی” به بیان نقطه نظرات خود در خصوص روند مذاکرات و وظیفه جنبش دانشجویی پرداخت. وی در بیان نظر خود پیرامون روند مذاکرات گفت:«دولت و تیم مذاکره کننده ادعا میکند که مردم نسبت به مذاکرات خوشبین هستند اما چنین چیزی صحیح نیست. مردم عموماً نسبت به مذاکرات نگران و بدبین هستند». او با اشاره به تأکید‌های مکرر رهبری نسبت به زیر نظر گرفتن مذاکرات توسط مردم، گفت:« بنده در تاریخ انقلاب تا به حال مسأله‌ای را ندیده‌ام که مردم در این حد مسائل را رصد بکنند اما در مسأله مذاکرات این را به خوبی می‌توانیم ببینیم.»

وی با ابراز تأُسف از اینکه تیم مذاکره کننده غرب را واجب الوجود می‌داند گفت:«تیم مذاکره کننده بایستی با ملت همراه باشد و آنها را همراه خود و همدل بداند و به آنها نزدیک شود.»

این استاد دانشگاه در بیان وظیفه جنبش دانشجویی در این روزها گفت: «مقام معظم رهبری خطوط قرمز و اصول را درباره‌ی مذاکرات بیان کرده‌اند و قشر دانشجو و جنبش دانشجویی که به عنوان بدنه‌ی میانی جامعه هستند باید به وظیفه ی خود عمل کنند. آنها بایستی مطالبه خود را داشته باشند و اتفاقاً تیم مذاکره کننده بایستی از بدنه‌ی دانشجویی ممنون و متشکر نیز باشد که دارند مسائل را رصد میکنند و مشکلات را گوشزد می‌کنند و حرف می‌زنند.»

در آخر ایشان موافقت خود را نسبت به تجمع عصر روز شنبه مورخ ۲/۳/۹۴ مقابل مجلس شورای اسلامی که در راستای مطالبه حقوق ملی و اعتراض به روند مذاکرات هسته‌ای می‌باشد، اعلام کرد.