چهل و دومین شماره نشریه دانشجویی “فتح” با موضوع پرونده هسته ای و مذاکرات ایران یا ۱+۵ منتشر شد.

در این شماره میخوانید: تأملی بر ابهامات بیانیه لوزان، کلید حل مشکل اقتصاد در لوزان، ژنو و نیویورک نیست، مرثیه ای برای بزدلی اقتصادی، از منطق قرآنی تا منطق روحانی، نترس باد است!، نقد و تحلیل بخش مربوط به تحریم ها در بیانیه لوزان، فکت شیت ایرانی را انتشار دهید تا مردم از یارانه ها انصراف دهند و … .

دریافت فایل ویژه نامه مذاکرات هسته ای- فتح42