به گزارش بسیجی‌سو، به همت واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام، جلسه ی نقد و بررسی بسته ی خروج از رکود دولت با حضور آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، عضو هیأت علمی دانشکده ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق، در تاریخ 20 آبان 1393 تشکیل شد. در پایان جلسه ایشان به پرسش های مطرح شده از سوی دانشجویان پاسخ گفتند.

خلاصه ی مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

بررسی و نقد بسته پیشنهادی خروج از رکود

تقویت تولید ملی یکی از دو رکن اقتصاد مقاومتی است. این بدان معناست که هر برنامه‌ای که منجر به تقویت تولید ملی نشود به طور قطع در راستای اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.

بسته خروج غیر تورمی از رکود به تقویت تولید ملی منتهی نمی‌شود زیرا عمده توجه آن به طرف تقاضای اقتصاد معطوف گشته و بر به کارگیری نیروی کار و سرمایه و دانش ایرانی تاکید ندارد.

تقویت تولید ملی (براساس مبانی علمی آن و مبتنی بر اندیشه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری مدظله العالی) افزایش آن نوع از ارزش افزوده است که با بکارگیری نیروی کار ایرانی، سرمایه ایرانی و دانش ایرانی حاصل شود. این در حالی است که در بسته دولت موتور محرک ارزش افزوده- که برای آن برنامه مشخص ارائه شده است- به طور ویژه افزایش صادرات نفت خام در نظر گرفته شده است.

یکی از موارد این بسته، تکیه زیاد بر روی صادرات عنوان یک تقاضای موثر خارجی است. در این بسته تکیه زیادی بر روی این مساله شده است و نسبت ظرفیت‌های داخلی بی‌توجهی شده است و پشت پرده ایجاد تقاضای موثر خارجی مذاکرات است.

دومین مساله تاکید زیاد بر روی مساله نفت است.

یک مساله‌ای که وجود دارد و بسیار خطرناک است وارد کردن کالاهای لاین است.

صادرات در اقتصاد اسلامی فقط در موارد استراتژیک است، یعنی فقط در موارد خاص.

ایراد بعدی این است که:

بعضی از صنایع هستند که به مثابه لوکوموتیو عمل می‌کنند. در این بسته هیچ جایگاهی برای این صنایع در نظر گرفته نشده است. در حالی که این صنایع می‌توانند تقاضای غیر تورمی داشته باشند.

در بسته دولت کوچک‌ترین اثری از برنامه‌ریزی منطقه‌ای تولید ملاحظه نمی‌شود! سوال این است که تولید داخلی چگونه قرار است به آن تقاضای صادراتی موثر! پاسخ دهد؟