اثر جدید انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) با نام «زیرخیمه شهدا» منتشر شد.این کتاب به همت محمد جانی‌پور، دانشجوی دوره دکترای دانشگاه امام صادق(علیه السلام) گردآوری شده و شامل مجموعه‌ای از توصیه‌های شهدای این دانشگاه به دانشجویان و طالبان علم و حقیقت می باشد.

در مقدمۀ این اثر آمده است: مجموعۀ کتب «زیر خیمۀ شهدا» حاوی جملات نورانی و دلنشینی است از وصایای دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه السلام) که به هنگامۀ هجرت و لقاء نگاشتند تا بماند برای من و تو.نگاشتند تا بدانیم چه بودیم، چه می‌خواستیم ، چه شد و چه باید بشود.نگاشتند تا من و توی شهید ندیده، نسیمی از عطر شهادت بشنویم.نگاشتند تا مبادا کسی از پیش خود، آنان را تفسیر کند.نگاشتند تا راه گم نشود.نگاشتند تا راه تاریک نباشد.نگاشتند تا راه به تصویر کشیده شود.نگاشتند تا بخوانیم و تلنگری بخوریم و حرکت کنیم.نگاشتند تا حجت را بر من و تو تمام کنند.نگاشتند تا…و این کتاب برای توست ای برادرم

گفتنی است چاپ اول این کتاب در شمارگان ۳۰۰۰ نسخه و به قیمت ۵۰۰۰ تومان در پاییز ۹۳ به بازار آمده است.

برای تهیۀ این کتاب می‌توانید به سایت مؤسسۀ علمی-فرهنگی سدید مراجعه یا با شمارۀ ۰۲۱۶۶۴۸۶۱۲۰ تماس حاصل فرمائید.

25454