دومین جلسه از سلسله جلسات بازاندیشی موضوع اسلام و نیازهای زمان توسط دفتر اندیشه مطهر واحد جهاد علمی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام با سخنرانی جناب آقای دکتر عالی پناه برگزارگردید. این جلسه در روز شنبه 19مهر ماه با حضور دانشجویان و سرگروه های درس اندیشه اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید.

 ابتدا ایشان به این نکته اشاره کردند که شهید مطهری رحمه الله علیه در بسیاری از آثار خود توجه زیادی به موضوع اسلام و نیاز‌های زمان داشتند که بعضی از آنها در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد.

1- بخش چهارم کتاب نظام حقوق زن در اسلام

2-کتاب اسلام و نیازهای زمان

3-دو بخش اول کتاب پانزده گفتار  که تحت عناوین اسلام و نیازهای جهان امروز و قوانین اسلام در مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید

4- کتاب سیری در سیره ائمه اطهار : گفتار موجبات شهادت امام کاظم علیه السلام تحت عنوان تاثیر مقتضیات زمان در شکل مبارزه و ….

در ادامه استاد عالی پناه به طور مبسوط به بررسی بخش اول از کتاب اسلام و نیازهای زمان جلد1 پرداختند  و بیان داشتند که موضوع اصلی بخش اول این کتاب تبار شناسی  جهل و جمود است. و این دو دیدگاه را در سه حوزه کلام، فقه و سیاست عملی مورد تدقیق قرار دادند. همچنین به بیان ویژگیهای دو جریان مذکور پرداختند و مسلک صحیح را در مقابل دو جریان مذکور، مسلک اعتدال دانستند .

به اطلاع علاقه مندان میرسد، جلسه بعدی در روز شنبه مورخ 26 مهر ماه  1393 در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزارخواهد شد.