به گزارش بسیجی سو؛ اولین جلسه از سلسله جلسات دفتر اندیشه مطهر واحد جهاد علمی با موضوع بازاندیشی اسلام و مقتضیات زمان با حضور دکتر عالی پناه در روز سه شنبه 1393/07/08 با شرکت دانشجویان و سرگروه های درس اندیشه اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه اسلام برگزار گردید.

استاد عالی پناه ضمن تبیین روش خوانش و بازخوانی اندیشه شهید مطهری، به ارائه بحث اسلام و مقتضیات زمان در قالب محورهای ذیل پرداخت:

  • بررسی اجمالی تاریخچه موضوع
  • بررسی مسئله اصلی استاد شهید
  • ضرورت طرح موضوع
  • بررسی فرضیات استاد مطهری
  • بررسی اجمالی پیشینه موضوع
  • تبیین چارچوب و مبانی­ نظری استاد در پرداخت به اسلام و مقتضیات زمان

به اطلاع علاقه مندان می‌رساند جلسه دوم از سلسله جلسات بازخوانی اسلام و مقتضیات زمان در روز شنبه مورخ 1393/07/19 در سالن چهار کلاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار خواهد شد.

 

 

.