“نقش بسیجیان در ترویج اقتصاد مقاومتی” عنوان یکی از سخنرانی های سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، است که توسط  بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر می شود.

برای دانلود فایل پیاده شده این سخنرانی به صورت PDF   اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل پیاده شده این سخنرانی به صورت Word اینجا کلیک کنید.