شاید خیلی از افراد به دنبال راهکارهایی برای بهتر نوشتن باشند و این سوال در ذهنشان است که آیا روزی من هم می‌توانم خوب بنویسم؟

دژاکام

پیشنهاد آقای تقی دژاکام، روزنامه نگار با سابقه کیهان  که در حلقه تابستانی قلم شرکت کردند نوشتن بدون وقفه خاطرات شخصی به مدت شش ماه است. نوشتنی که باید شروطی را نیز داشته باشد. در ادامه شروط آقای دژاکام را برای این پیشنهاد می‌شنویم:

دریافت فایل صوتی پیشنهاد آقای دژاکام در حلقه قلم