به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام جلسه ای با موضوع عدالت از دیدگاه شهید مطهری با سخنرانی دکتر علیرضا عالی پناه،  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عصر روز دوشنبه 5/3/93، در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد. این جلسه که مخاطبین آن سرگروه های درس اندیشه اسلامی 2 (از ورودی های 89 دانشگاه)، می باشند، به منظور بازخوانی و باز اندیشی نسبت به مباحث شهید مطهری ره تشکیل شد.

andishe2-1 andishe2-3 andishe2-4 andishe2-2