به گزارش بسیجی سو، در پی عارضه قلبی برای پدر مهربان دانشجویان، حضرت آیت الله مهدوی کنی، هیأت میثاق با شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام امشب در مسجد دانشگاه مراسم  دعای کمیل برگزار می کند.

در این اطلاعیه آمده است:

در پی کسالت پیش آمده برای پدر معنوی مان حضرت آیت الله مهدوی کنی مراسم دعای کمیل برای شفای ایشان برگزار می شود. از عموم امت حزب الله و فرزندان معنویشان عاجزانه در خواست می نماییم علاوه بر دعا جهت بهبودی حال ایشان در این مراسم حضور بهم رسانند.

مراسم دعای کمیل و دعا برای شفای ایشان، امشب بعد از نماز مغرب و عشا

مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام

حضور برای عموم آزاد است.