به گزارش بسیجی سو، حال حضرت آیت الله مهدوی کنی، مساعد نیست و دچار عارضه قلبی شده اند.

حضرت آیت الله مهدوی، رئیس دانشگاه امام صادق علیه السلام، بعد از امروز و پس از شرکت در بیست و پنچمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) در منزل شخصی اش دچار عارضه قلبی و به یکی از بیمارستان های تهران منتقل شد.

لذا از عموم دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق علیه السلام عاجزانه خواستار دعا، برای بهبود و شفای پدر معنوی خود، هستیم.

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام