به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام، سومین دوره آموزشی- تربیتی سرگروه¬های اندیشه اسلامی(آثار شهیدمطهری) در سال تحصیلی 94 – 93، در شهر تهران، برگزار شد. در این دوره، که مخاطبین آن را سرگروه های درس اندیشه اسلامی 2 (از ورودی های 89 دانشگاه)، تشکیل می داد، مباحثی همچون عدالت از منظر شهید مطهری و نظام حقوق زن با حضور اساتیدی چون دکتر عادل پیغامی و دکتر هاشمی گلپایگانی، در قالب دو کلاس آموزشی متمایز، مطرح شد.

 

2014-05-22 18.44.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-22 18.44.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-22 18.44.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-22 15.19.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-22 14.36.56