به گزارش بسیجی سو، پایگاه علمی معارف اسلامی و مدیریت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام جلسه هم اندیشی پیرامون نقد نظریه سازمان برگزار می کند. این جلسه  با حضور استاد گائینی عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و استاد حسینی استاد یار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

از محورهای اصلی این جلسه می توان به «مولفه های اصلی نظریه سازمان» ، «نقد و بررسی مولفه های اصلی نظریه سازمان از منظر اندیشه اسلامی» و «نقد و بررسی مبانی جهان شناختی و انسان شناختی نظریه سازمان» اشاره کرد.

شرکت در این جلسه برای عموم دانشجویان علوم اجتماعی توصیه می شود.

نظریه سازمان 1