نشست اقتصاد مقاومتی:

اقتصادِ درون‌زایِ مردم‌بنیادِ دانش‌بنیانِ عدالت‌محورِ بهترین‌ راه‌حل‌ مشکلات‌ِ اقتصادیِ کشور

زمان:

سه شنبه شانزدهم اردیبهشت سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی

ساعت بیست و یک

مکان:

 سالن شهید مرتضی مطهریرحمه الله علیه

اساتید:

استاد بسیجی جناب آقای ابوجعفری /  استاد بسیجی جناب آقای زریباف

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاستهای آمریکا و غیر آمریکا زیرورو نمیشود؛ اقتصادی است متّکی به مردم. سه سؤال درمورد اقتصاد مقاومتی که در حقیقت اقتصاد مقاوم است، وجود دارد؛ من این سه سؤال را مطرح میکنم.

سؤال اوّل این است که اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟

سؤال دوّم: آیا اقتصاد مقاومتی که داریم شعار آن را میدهیم، تحقّق‌پذیر است، ممکن است، یا نه، خیالات خام است؟

سؤال سوم: اگر تحقّق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟

سؤال اوّل: گفتیم که اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست… دوّم اینکه گفتیم این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟… سوّم اینکه این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است… چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیان است… پنجم، این اقتصاد، عدالت‌محور است… ششم، در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتیبهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشور است شکّی نیست، امّا معنای آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونی کشور است…

امام خامنه ای  یکم فروردین سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی