ایام عید نوروز سالهاست که برای بچه های بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام رنگ و بویی از شهادت پیدا کرده است. دانشجویان بسیجی دانشگاه در ابتدای هر سال تعلقات و عناوین پر آب و رنگ دانشگاهی را در شهر رها کرده و با لباس خاکی به هویزه می روند تا سال جدیدشان را با خادمی برای شهدا و زائران آن ها شروع کنند و عهد می بندد در مسیر جهاد علمی خود  پرچمی که در دست شهدا بوده را هر روز برافراشته تر از دیروز بکنند.

یادمان شهدای هویزه در طول سالیان اخیر توسط بچه های بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام اداره می شود و به واسطه شهدای مدفون در این سرزمین به نمادی برای اردوهای راهیان نور دانشجویی سراسر کشور تبدیل می شود.

32624

24996

24755

24754

14

15

16

17

18

13

12

11

10

9

4

5

6

7

8

2

3

1