بیست و چهارمین شماره فتح، ویژه نامه نشریه ی حیات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شد.

در این نشریه که ویژه راهیان نور و متناسب با یادمان شهدای هویزه است با عنوان «حماسه هویزه» منتشر شده است. در این شماره به موضوعاتی از جمله: “داستان هویزه”، “محمدحسن شاگرد کوچک مکتب حسین علیه السلام”، “مقاومت شهید علم الهدی” و “امتحان بزرگ ملت و دولت” و … پرداخته شده است.
لازم به ذکر است که خادم الشهدای یادمان شهدای هویزه در ایام راهیان نور طبق سنوات گذشته  بر عهده خادمان بسیجی دانشگاه امام صادق علیه السلام بوده است.
برای بارگیری فایل pdf این شماره اینجا کلیک کنید.