به گزارش بسیجی سو، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام در ادامه سلسله جلسات کرسی های آزاد اندیشی که به همت هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می گردد، روز گذشته مناظره ای میان دکتر وحید جلیلی، فعال فرهنگی و رسانه ای و امیر قادری برگزار شد. گزارش تصویری این مناظره که با حضور جالب توجه دانشجویان دانشگاه نیز همراه بود در زیر از نظر کابران خبرنامه صادق می گذرد:

گزارش تصویری این نشست در ادامه قرار دارد