یا لطیف…

گزارش اکران فیلم امروز با حضور آقای میر کریمی کارگردان اثر

 12

دفتر رسانه واحد فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام در شب سه شنبه  12/اسفندماه/1392  فیلم سینمایی ((امروز))را با حضور جناب آقای میر کریمی کارگردان این فیلم، جناب آقای استاد مجید اسماعیلی کارشناس سینما و به همراه آقای علی اردستانی منتقد سینما در مجموعه فرهنگی ابن سینا اکران نمود.

 jjj

 

این فیلم آخرین اثر آقای میر کریمی بوده است که مورد نقد و بررسی در حضور دانشجویان و میهمانان قرار گرفته است.  

 nnnn

 

دفتر رسانه واحد فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام

دبیرخانه واحد فرهنگی