هنگامى که به نام دانشجوى شهید مى‏رسیم، این یقین در ما پدید مى‏آید که پذیرش شهادت و اقدام به جهادى که بدان منتهى شده، از سر خود آگاهى و با اراده‏ى روشن‏بینانه بوده است، و این ارزش عمل را مضاعف مى‏کند و بدین دلیل است که دانشجویانِ شهید، که در شمارِ سرآمدان ایمان و ایثارِ آگاهانه بوده‏اند، ستارگان همیشه درخشانى هستند که هر جویاى حقیقت مى‏تواند راه خویش را با آنان بیابد…

توصیه‏ى این جانب به شما دانشجویان عزیز و همه‏ى جوانان عزیز این کشور آن است که این عامل قدرت ملى و شاخص ایمان خالصانه را از دست ندهید و آنرا بزرگ بشمارید. شهیدان سرافراز خود را تجلیل و تقدیس کنید، آخرین وصایاى آنان را که غالباً رشحاتى از فیض و هدایت الهى است با چشم تدبّر بخوانید. ابزار قدرت خود را از دست ندهید آنرا بکار بیاندازد و به کمک و حمایت الهى امیدوار باشید.

مقام معظم رهبری، پیام به کنگره شهدای دانشجو (15/10/81)

به گزارش بسیجی سو، واحد جهاد و پایداری (گردان عاشورا) بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام طبق سنوات گذشته دوره تربیتی دانشگاه هویزه (خادم الشهدای هویزه) را برگزار می کند.

یادمان شهدای هویزه در طول سالیان اخیر توسط بچه های بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام اداره می شود و به واسطه شهدای مدفون در این سرزمین خصوصاً شهید علم الهدی، به نمادی برای اردوهای راهیان نور دانشجویی سراسر کشور تبدیل می شود.

دوره تربیتی دانشگاه هویزه، دوره ای است که دانشجویان را از تعلقات و عناوین پر آب و رنگ دانشگاهی را در شهر رها کرده و با لباس خاکی به هویزه می آورد، تا سال جدیدشان را با خادمی برای شهدا و زائران آن ها شروع کنند و عهد ببندند در مسیر جهاد علمی خود،  پرچمی که در دست شهدا بوده را هر روز برافراشته تر از دیروز بکنند.

برای ثبت نام خادمی شهدا در یادمان شهدای هویزه، دانشجویان سراسر کشور می توانند به آدرس های زیر مراجعه کنند.

Khademinisu.ir

Hoveyze.basijisu.com

A3.