مروری بر جریان های علم دینی پس از انقلاب اسلامی
نیاز به علم جدید -که منسوب به دین باشد- حاصل تقابل انقلاب سلامی و تمدن مدرن است؛ به عبارت دیگر، پس از سال 57، فضایی مقابل دین داران و مکتب شیعه اتفاق افتاده که این فضا، باعث شده ذهن اندیشمندان به تدریج در طول زمان، متوجه این مطلب شود که انقلابی اتفاق افتاده و یک خلأ تئوریک دارد. در نگاه اولیه احساس می شد که با سرمایه های موجودی برخاسته از دو نهاد تولید علم در کشور(حوزه و دانشگاه)، این خلأ تئوریک قابل جبران است، اما به مرور زمان، مشخص شد ماهیت انقلاب اسلامی، فوق آن چیزی بود در دانشگاه ها و حوزه های علمیه در مسیر تحولات خود به آن رسیده بودند و نیاز به یک تغییر و تحول اساسی بود. در این میان، راهکارهای مختلفی ارائه گردید که سبب جریان های گوناگون علمی در کشور شد.

دانلود جزوه از اینجا