گزارش سومین اردوی آموزشی- مطبوعاتی قلم

مهارت‌های مطبوعاتی و رسانه ای + گفتمان انقلاب اسلامی

آذرماه 1392

واحد نشر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

شما باید کمک کنید که به وسیله نشریات شما، دانشجویان قدرت تحلیل پیدا کنند؛ یعنی مسائل سیاسی را بفهمند و اصلاً متوجه شوند که این موج سیاسی چیست؛ این کسی که الآن این اقدام را می کند، این حرف را می زند، این حرکت را می کند برای چیست؛ یعنی قدرت تحلیل سیاسی پیدا کنند؛ پشت این پرده ی ظاهر را مشاهده نمایند. (مقام معظم رهبری)

به گزارش بسیجی سو، بسیج دانشجویی دانشگه امام صادق علیه السلام در سال های گذشته، قرارگاه نشریات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام با هدف مهارت افزایی اعضای هیئت تحریریه نشریات خود، همچون نشریه ی حیات، اقدام به دوره ی دو روزه «قلم» می نمود و از این رهگذر موجب تقویت سطح نویسندگی هیئت تحریریه و هم چنین، غنای بالای نشریات بسیج می شد.

اما در سال جاری، واحد نشر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام تصمیم گرفت که بر خلاف دوره های قبل که صرفاً جنبه ی مهارت افزایی داشت، در سال فعلی با رویکرد جدید اقدام به برگزاری دوره ی قلم نماید. لذا با فراخوان عمومی در سطح دانشگاه و هم چنین دعوت از دانشجویان دانشگاه های دیگر، این دوره را با هدف جذب نویسندگانی متعهد و در عین حال، دارای سطح دانش و مهارت مطلوب تشکیل داد.

دست اندرکاران واحد نشر برآن شدند که با برگزاری کلاس های آموزشی و کارگاهی با موضوع های مورد نیاز نشریات دانشجویی به این ایده ی مهم جامه ی عمل بخشند و با توجه به موضوعات گسترده و تعداد شرکت کنندگان، تصمیم گرفته شد که دوره را در سه اردوی دو روزه برگزار کنیم.

اولین اردوی این دوره در روز های پنج شنبه و جمعه، در تاریخ 14 و 15 آذرماه در اردوگاه دانشگاه امام صادق علیه السلام در شهر دماوند برگزار شد. با توجه به ازدیاد شرکت کنندگان در حدود 70 نفر، کلاس های آموزشی و کارگاه ها را در دو گروه به نام های شهید وطن پور و شهید امینی تشکیل دادیم که در ادامه، شرح این کلاس ها ذکر خواهد شد.

اساتید این اردو:

  1. آقای کمیل خجسته (مسئول سایت Khamenei.ir): کلیات رسانه های مجازی
  2. آقای محمد صادق شهبازی (فعال رسانه ای): الزامات و موضوعات نشریات دانشجویی
  3. آقای محمد لسانی (فعال رسانه ای): کلیات جریان شناسی رسانه
  4. آقای دکتر سید بشیر حسینی (عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما): کارگاه یادداشت نویسی
  5. آقای تقی دژاگام (عضو هیئت تحریه و خبرنگار روزنامه کیهان): کارگاه خبر نویسی و کلیات مصاحبه

 

 

گروه های مباحثاتی:

یکی از ویژگی های مهم و متمایز این دوره با دوره های گذشته در تشکیل گروه های مباحثاتی و بررسی نشریات و قلم زنی بود. با توجه به این که تعدادی از اعضای این دوره از فعالان با سابقه ی نشریات و رسانه های دانشجویی و از دبیران سابق نشریه حیات بودند، از آن ها دعوت شد تا در دو جلسه دو ساعته آموزش های عملی نویسندگی و بررسی ظاهری و محتوایی نشریات و یادداشت ها را به شرکت کنندگانی که در مراحل ابتدایی بودند یا دارای تجربه ی اندکی نسبت به سایرین بودند، در قالب حلقه های مباحثاتی به این عزیزان منتقل کند تا هم با ایجاد فضایی دوستانه تر و غیر کلاسیک موجبات تنوع در این اردوی آموزشی ایجاد گردد و هم به نوعی سرگروه ها نیز با فرایند انتقال تجربه آشنا شوند و در سال های آتی بتوانند سهم بیش تری از آموزش اعضای تحریریه را بر دوش بکشند.

هم چنین در این حلقه های نیز از شرکت کنندگان درخواست شد که یادداشتی نوشته و به صاحبان سه یادداشت برتر هدیه ای اعطاء شد.

 

 

جدول برگزاری کلاس ها:

  1. 1.      گروه شهید وطن پور

روز

8- 10

10 – 12

12 – 14

14 – 16

16 – 18

18 – 19

19 – 20

20 – 22

پنج شنبه

کلیات رسانه های مجازی (آقای خجسته)

الزامات و موضوعات نشریات دانشجویی (آقای شهبازی)

نماز و ناهار و استراحت

پخش مستند «کدام استقلال و کدام پیروزی»

تشکیل حلقه های مباحثاتی

نماز و استراحت

کلیات جریان شناسی رسانه (آقای لسانی)

تشکیل حلقه های مباحثاتی

جمعه

کارگاه یادداشت نویسی (آقای سید بشیر حسینی)

نماز و ناهار و استراحت

کارگاه خبر نویسی و کلیات مصاحبه (آقای دژاگام)

نماز و استراحت

اختتامیه و حرکت به تهران

  1. 2.    گروه شهید امینی:

روز

8- 10

10 – 12

12 – 14

14 – 16

16 – 18

18 – 19

19 – 20

20 – 22

پنج شنبه

الزامات و موضوعات نشریات دانشجویی (آقای شهبازی)

کلیات رسانه های مجازی (آقای خجسته)

نماز و ناهار و استراحت

پخش مستند «کدام استقلال و کدام پیروزی»

تشکیل حلقه های مباحثاتی

نماز و استراحت

کلیات جریان شناسی رسانه (آقای لسانی)

تشکیل حلقه های مباحثاتی

جمعه

کارگاه خبر نویسی و کلیات مصاحبه (آقای دژاگام)

نماز و ناهار و استراحت

کارگاه یادداشت نویسی (آقای سید بشیر حسینی)

نماز و استراحت

اختتامیه و حرکت به تهران