ما به شما اعتماد نداریم! به هزار و یک دلیل …

بازخوانی کلام امام خامنه‌ای در باب بی‌اعتمادی به آمریکا

“رویکرد استکباری امریکا موجب شده است که ملت‎ها نسبت به آن، یک حس بی‎اعتمادی و بیزاری داشته باشند ضمن اینکه تجربه نشان داده است که هر ملت و دولتی که به امریکا اعتماد کند، ضربه خواهد خورد، حتی اگر از دوستان امریکا باشد”.ره بر انقلاب، 12 آبان 1392

سخن گفتن از بی‎اعتمادی به  آمریکا از یک سو و بحث از ضربه خوردن از اعتماد به آمریکا از سوی دیگر در کنار هم جالب است. کمی بعدتر، همین چند روز پیشتر ما به یک تفاهم اولیه با کشورهای غربی دست پیدا کردیم. نکته این‎جاست که با این که ما به یک تفاهم اولیه رسیده‎ایم، این امر به معنی حل مشکلات ما با غرب نیست و این طور نباید فهم کنیم که ما از این پس می‎توانیم به غرب اعتماد کنیم! یک اصل اساسی این است: ما به غرب و خصوصا آمریکا بی اعتمادیم! والسلام! البته این بی‎اعتمادی ما مبنایی منطقی و تاریخی دارد و نه از روی احساس و هیجان! تا زمانی که غرب خوی استکبار دارد، منطقا نمی‎توان به غرب اعتماد کرد. حتی اگر این را هم نادیده بگیریم، با این همه سند و تجربه تاریخی چه کنیم! از سال 1332 بگیرید تا همین سال 1392، از تلاش برای سرنگونی بگیرید تا انواع و اقسام تحریم‌ها ! حالا به نظر شما می‌شود با چنین موجودی یک شبه دوست شد! مسلما خیر… از همه‎ی این‌ها هم بگذریم این موجود به دوستان خودش هم رحم نکرده است و این را به دفعات نشان داده است نمونه‌اش همین دیکتاتورهای ساقط شده در بیداری اسلامی! حالا یک سوال: آیا می‌شود به صرف یک یا چند توافق و تفاهم به غرب خوشبین بود و به آن اعتماد کرد؟ من می‌گویم: اصلا حرفش را نزن!