بسمه تعالی

جلسه ی پنجم سبک زندگی

دکتر امامی

استاد امامی سر وقت در مکان سالن شهید مطهری حضور یافتند و حضار زودتر از ایشان بی صبرانه منتظر سخنان مفید استاد بودند. بر و بچه های سبک زندگی هم مثل همیشه حاضر در صحنه.

دکتر امامی ابتدا خلاصه ای از جلسات قبلی را بیان فرمودند و سپس به بیان مباحث این هفته پرداختند:

– ضرورت بحث رهبری در این زمینه به اندازه ای است که نیازمند جهاد در اصلاح سبک زندگی هستیم. نیازمندی شدید به بحث اصلاحات سبک زندگی، یعنی تبدیل شدن دستور کار نظام به زندگی های روزمره

– دو دسته روشنفکر برای جامعه می توان در نظر گرفت : خادم و خائن. اندیشمندان خادم افرادی هستند که مسائل فکری و دغدغه ی فکری برای جامعه تولید می کنند، حرف جدیدی از بالا تحمیل نمی کنند و نیازهای روزمره انسان را بازسازی می کنند و به آن ها برمی گردانند.

در ادامه استاد اشاره ای به برخی از شعارهای انتخاباتی در این حوزه نمودند:

– چرا اصلاحات وارد حوزه ی عمومی جامعه نشد و مورد گفت و گو در سطح عمومی جامعه نگردید اما گفتمان عدالت توانست وارد این حوزه شود و همه با آن ارتباط برقرار کردند. چون عدالت یک مفهوم عمومی است.

– چیزی که باید به زبان شاعران امروزی بیاید تا مانند شاعران کلاسیک حکیم شناخته شوند سبک زندگی است. یعنی زبان حکیمانه ی شاعر در حوزه ی سبک زندگی.

استاد اشاره ای به نگاه دین و قرآن مربوط به بحث سبک زندگی کردند:

– اول باید لا اله الا الله را خوب بفهمیم و از طاغوت تبعیت نکنیم، تبعیت در حوزه ی سبک زندگی ما باید به سمت یقین برویم.

– رکن مهم سبک زندگی غیر دینی امری است که عقل سلیم و قدسی آن را برنمی تابد در واقع در این نوع سبک زندگی عقل به ضد عقل تبدیل شده است.

– بحث زیبای رهبری درباره ی سبک زندگی  در حوزه ی بین المللی، همان بحث بیداری اسلامی بود.

– یکی از وجوه سبک زندگی وجه فردی آن است که در واقع همان اخلاق عمومی است. درست است که ساختار نمی گذارد یک ساعت قبل از نماز صبح بیدار شویم ولی اخلاق عمومی چنین چیزی را نمی پذیرد.

نکته ی مهمی که در خلال بحث فرمودند، به اصل طرح چنین موضوعاتی از سوی مقام معظم رهبری اشاره دارد:

– اصل سخنرانی رهبری بسیار نادر است. این پدیده فقط در برخی کشورها اتفاق می افتد که سخنران اول مملکت یک بحث اجتماعی – فرهنگی بکند.

بحث سبک زندگی ازدواج : مثلا نقش فاعل و تعیین کنندگی را چقدر دختر و پسر نسبت به پدر و مادر در قیاس با گذشته دارند.

هم چنین استاد به نکته ی مهمی در سبک زندگی دانشجویی اشاره فرمودند که همانا شرکت در نماز جماعت صبح های دانشگاه بود:

– واقعا مایه ی تعجب است. دانشجویی که در دانشگاه امام صادق (ع) اکثر نمازهای جماعت صبح را شرکت می کند ولی هنگامی که آخر هفته به منزل می رود همین نماز را به سختی می خواند . این به دلیل تفاوت سبک زنگی در خوابگاه و خانه است.

در پایان دکتر امامی به ارائه ی جدول مهمی که اشاره به حوزه های مهم سبک زندگی داشت پرداختند و درباره ی تک تک موضوعات توضیحاتی ارائه کردند.

Untitled

 

برای دریافت صوت جلسه پنجم اینجا کلیک کنید

دریافت صوت جلسه چهارم از اینجا