به گزارش بسیجی سو ، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام اقدام به برگزاری جلسه ای با عنوان «به کجا چنین شتابان؟!» با حضور دکتر سعید زیباکلام  که به بررسی و تحلیل مفاد توافقنامه صورت گرفته در ژنو پرداخته است. لینک دانلود فایل صوتی جلسه در ادامه قرار دارد .