لطفا ذوق مرگ نشوید!

کلام امام روح ا…

 

من باز می گویم همه مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق تا شما را از هویت اسلامی تان به خیال خام خودشان- بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست . نه از ارتباط با متجاوزان خوشنود شوید و نه از قطع رابطه با آنان رنجور، همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید . که اگر آرام گذارید،لحظه ای آرامتان نمی گذارند.(صحیفه امام روح الله جلد 21 صفحه329 (

برخی از صحبت های امام گویا جاودانه‌اند، مثل همین چند خط بالا… گویا برای همین روزهای اخیر این جملات بیان شده است.این روزها برخی از ذوق یک تفاهم هسته ای گویا به مریخ پا گذاشته‌اند! آن چنان از ارتباط با چند دولت مستکبر خوشنود هستند که گویا یادشان رفته است این آمریکا همان آمریکایی است که سه دهه در حال دشمنی آشکار با ماست. امام رابطه یا مذاکره را نفی نکرد بلکه امام گفت از رابطه با مستکبرین چندان خوشنود نشوید. مسلمان انقلابی اهل بصیرت است، اگر هم رابطه یا مذاکره‌ای دارد، لبخندش تا بناگوش باز نیست! او می‌بیند، رصد می‌کند، صبر می‌کند و بصیرت را چراغ راه خود قرار می‌دهد؛ زیرا مومن انقلابی اهل صبر و بصیرت است. پس حواسمان باشد در حال و هوای مذاکرات و تفاهمات ذوق مرگ نشویم. وقار و عزت خود را حفظ کنیم و اهل رصد و بصیرت باشیم، چون غرب و در رأس آن‌ها آمریکا ار هیچ تلاشی برای از بین بردن هویت اسلام و انقلاب غفلت نمی کنند، پس ما هم غافل نشویم و ذوق نکنیم!