نهمین ویژه نامه – رصد وتحلیل گفتمان انقلاب اسلامی – ماهنامه فرهنگی- سیاسی حیات با عنوان فتح – ویژه نامه محرم – منتشر شد. هدف ما دفاع از انقلاب اسلامی و ارزشهای متعالی آن و حراست از مرزهای آن دربرابر انحرافات احتمالی افراد می باشد و در این مسیر از موضعگیری له یاعلیه شخصی ابایی نداریم.

با توجه به وضعیت تحریم ها و لزوم اقتصاد مقاومتی ما این نشریه را چاپ نمی کنیم! به صورت رایگان برای شما ایمیل می کنیم و شما هم آن را برای سایر دوستان ایمیل کنید. باشد که قدمی برداشته باشیم برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع از ارزشهای آن است. شما می توانید این نشریه را به صورت محدود و کم هزینه در مسجد، پایگاه، کانون فرهنگی و یا هر سنگر دیگری که دارید منتشر کنید و به دست دوستان همسنگر برسانید.

فتح9

دریافت فایل   PDF

در این شماره می خوانیم :

1- از دل خواستن تا از خدا خواستن

2- تکلیف، نوکری نوکر ارباب است

3- حاشیه نگاری شب اول محرم 92

4- خون شهید پایمال نخواهد شد

5- مادر لاک پشت ها

6- درس گفتار عاشورایی رهبر معظم انقلاب

فتح از انتقادات، پیشنهادات و یا یاداشت های  شما استقبال می کنید.