در نظر اول همانطور که خیلی ها بیان کردند شبیه به بی اخلاقی سیاسی بود. اما وقتی کمی دقیق تر به آن می نگری ابعاد جدید تری را مشاهده می کنی که مسلما خیلی بیشتر از یک بی اخلاقی صرف است. اولین سوالی که در این قضیه مطرح می شود اینست که چرا مجلسیان استیضاح وزیر را در دستور کار قرار دادند در حالیکه همه می دانستند که اینکار درست نیست و حداقل اینکه دولت نشان داده بود که سر اینگونه مسائل به سختی پاسخ خواهد داد؟ در ثانی انتصاب و عزل مرتضوی در کدام اولویت قرار می گیرد؟ اول؟ در این شرایط کشور مسلما نه! پس مسلما یکی از دست های فتنه از مجلس بلند می شود. از سوی دیگر دولت نیز جسارت را به حد نهایت رسانده و می آید یک فیلم بازجویی غیر آگاهانه را پخش می کند. که ربط چندانی به موضوع ندارد و فقط به التهابات دامن می زند و فضا را متشنج می کند. بهتر است بگویم وقیح تر از این دیگر امکان نداشت. به همراه بردن وزیر برکنار شده در سفر مصر نیز دهن کجی دیگری به این قضیه از سوی دولت بود. بدون شک یک دست دیگر هم از آستین دولت بیرون آمده بود.
از این مقدمات که بگذریم به نظر می‌رسد که آنچیزی که این دو دست فتنه را در یکشنبه سیاه به هم رساند چیزی نبود جز عزمی جدی و راسخ برای مقابله با رهبری، حرمت شکنی از اوامر رهبری. به نظر می رسد که آن کاری را که اصلاح طلبان و معاندان در دوره اصلاحات نتوانستند عملیاتی کنند امروز این منافقان دارند با کمال وقاحت اجرا می کنند. در آن زمان اصلاح طلبان آرزوی عبور از رهبری را در سر می پروراندند ولی امروز این منافقان با جسارت و وقاحت می آیند و به راحتی امر رهبری را زیر پا می گذارند. مصاحبه هایشان علیه هم کفایت نمی کرد برای این حرمت شکنی از رهبری این بازی را به راه انداختند.
چند ماهی تا انتخابات مانده است، گرگ های گرسنه از هر سوی چشم به میراث خمینی دوخته اند و میخواهند نابودش کنند. حدسش چندان سخت نیست که همین کار را به اشکال دیگری نیز در آینده انجام بدهند کما اینکه در گذشته نیز انجام داده اند، رهبری می فرمایند به معیشت مردم توجه کنید، اینها کار دیگری می کنند. می فرمایند موضوع مذاکره با آمریکا را در جامعه مطرح نکنید فایده ای به حال ما ندارد، اینها می آیند و دوباره مسئله را دامن می زنند. خبر هایی بگوش می رسد مبنی بر اینکه عده ای از این ها دارند برای انتخابات برنامه ریزی می کنند تا در انتخابات همه تابوهای نظام، از مذاکره با آمریکا تا حجاب و ولایت فقیه و …. را به یکباره مورد هجمه قرار داده و مواضع رهبری را به نقد بکشند و همه تحریم ها و مشکلات کشور را به رهبری نسبت دهند و مردم را علیه رهبری بشورانند. در حالی که خود عمدا به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه می افزایند. ما از این یکشنبه ملعونه این مسئله را به خوبی درک کردیم. مشت نمونه خروار است.
حال وظیفه جنبش دانشجویی اینست که به جای افتادن در دام این اختلافات و خیانت ها بیاید و از حریم ولایت دفاع کند که در این زمان، از هر زمان دیگری مظلوم تر واقع شده است.