بسمه تعالی

گزارشی از اولین جلسه ی دکتر سید مجید امامی

دانشجویان دغدغه مند  قبل از حضور استاد به شوق شنیدن سخنرانی در سالن شهید مطهری حضور به عمل رساندند. برادران سمعی و بصری و تزیینات و تبلیغات هم فضا را  برای برگزاری یک جلسه­ی رسمی فراهم کرده بودند.

بالاخره جناب دکتر با وجود مشغله های فراوان راس ساعت 13:15 تشریف آوردند و جلسه ی تبیین رهنمودهای حضرت آقا در حوزه ی سبک زندگی با حضور حدودا 30 نفر از دانشجویان محترم برگزار شد.

در ابتدا جناب دکتر به استعاره های مقام معظم رهبری در حوزه ی فرهنگ اشاره کردند. الفاظی هم چون: شبیخون فرهنگی ، ناتوی فرهنگی ، مهندسی فرهنگی ، مظلومیت فرهنگ و… .

در ادامه به مشکلات جامعه­ی ایرانی در حوزه­ی سبک زندگی و سیاست گذاری فرهنگی اشاره ای شد و در این جا بود که ایشان 3  سوال مهم در حوزه ی سبک زندگی مطرح کردند:

1) چرا تبدل دکترینی صورت گرفته است؟( یعنی چرا حضرت آقا از مهندسی فرهنگی به دال سبک زندگی حرکت کردند).

2) در دکترین سبک زندگی چه نسبتی بین دال و مدلول وجود دارد؟

3) چه نسبتی بین منویات فرهنگی مقام معظم رهبری و  نام گذاری سال وجود دارد؟

که تا انتهای امر به 2 سوال از این 3 سوال پاسخ داده شد و 1 سوال دیگر ماند برای جلسه ی بعد.

در پایان استاد سید مجید امامی در باره ی وارد شدن علوم غربی در حوزه­ی فرهنگ صحبت کردند و سیر وارد شدن این امر را در جامعه­ تبیین نمودند: علوم غربی ابتدا از طریق دانشگاه ها تدریس می شود و وارد نظام معرفتی می گردد. پس از آن به شکل ناخودآگاه وارد حوزه ی نظام آگاهی می­گرد و پس از آن به زمینه های فرهنگی ورود پیدا می کند.

هنوز استاد خیلی حرف برای گفتن داشتند که مسئول برگزاری، ختم جلسه را اعلام کرد و جلسه راس ساعت 14 پایان یافت.

فایل صوتی جلسه نیز در ادامه ضمیمه شده است .

 

 

 

جلسه اول سبک زندگی