مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام با همکاری دانشکده الهیات برگزار می کند

نخستین دوره فقه حکومتی نظام ساز

نخستین دوره آموزشی پژوهشی فقه حکومتی نظام ساز با موضوع «مبانی و اصول فقه حکومتی نظام ساز» توسط مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام و با همکاری دانشکده الهیات برگزار می گردد.

به گزارش خبرنامه صادق، نخستین دوره آموزشی پژوهشی فقه حکومتی نظام ساز با موضوع «مبانی و اصول فقه حکومتی نظام ساز» توسط مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام و با همکاری دانشکده الهیات برگزار می گردد.

در این دوره  اساتید برجسته چون آیت الله کعبی، آیت الله اعرافی، آقایان دکتر ارسطا، عابدی، سعدی و بیات حضور پیدا خواهند کرد.

خاطرنشان می شود ثبت نام این دوره به صورت مجازی انجام می گردد و اخبار مربوط به ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

همچنین در پایان این دوره به شرکت کنندگان در آن گواهی پایان دوره نیز اعطا می گردد.