با توجه به تاکید مجدد مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با نخبگان دانشگاهی 92/7/17 بر موضوع پیچ تاریخی و لزوم فهم این برهه از تاریخ، کمیته آموزش واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) متن سخنرانی دکتر موسی نجفی را با موضوع «مفهوم پیچ تاریخی» در قالب جزوه منتشر کرد.
«سیاست نامه» نیز حاصل میزگردی است با موضوع رسالت های سیاسی دانشجویان بسیجی با گفتارهایی از اساتید: بابایی، بیگدلی، خاندوزی و نیلی که در تاریخ 16آذرماه سال 91 در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
این حوادثى که دو سال پیش در منطقه‌ى ما پیش آمد، حوادث بسیار مهمّى بود؛ مى‌بینید غربى‌ها چه عکس‌العملى در مقابل آن نشان دادند. حوادث مصر، حوادث منطقه‌ى شمال آفریقا، حوادث این طرف، حوادث بسیار مهمّى بود؛ این بیدار شدن ملّتها با دست‌خالى، ایستادن در مقابل تحقیرى که غرب و بخصوص آمریکا به وسیله‌ى عُمّال خودشان بر آنها تحمیل کرده بودند، حادثه‌ى بسیار بزرگى بود؛ البتّه تمام نشده؛ خیال میکنند که آن را سرکوب کردند، به نظر ما سرکوب نشده؛ یک پیچ تاریخى بود که منطقه در حال عبور از این پیچ تاریخى است؛ هنوز سرنوشت آن نهایى نشده؛ خود غربى‌ها هم میدانند، در تفسیرهاى آنها هم همین هست؛ هنوز نگرانند، نمیدانند در منطقه چه دارد میگذرد. این به برکت قیام ملّت ایران و تشکیل نظام جمهورى اسلامى و به برکت انقلاب اسلامى بود که بشارت‌دهنده‌ى ظهور یک قدرت ملّىِ عمیقِ مؤمنِ پابرجاىِ بااستعدادِ روبه‌رشد و اعتلا – یک چنین قدرتى – بود.
برای دریافت جزوات روی هرکدام کلیک کنید:

 

سیاستنامه