بسم الله الرحمن الرحیم

به گزارش بسیجی سو، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام جلسه ای با عنوان مذاکره با آمریکا از پنجره مهدویت و انقلاب اسلامی با سخنرانی دکتر محمد هادی همایون استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات و معاون اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار نمود.

در این جلسه جناب آقای دکتر همایون به ریشه های علمی مذاکره با آمریکا و نقش تشکل های دانشجویی در این زمینه پرداختند.

ایشان ابتدائاً به این موضوع اشاره کردند که ما برای اینکه بتوانیم نقش تشکل های دانشجویی بحث کنیم  لازم است که به اصل و نفس مذاکره بپردازیم که البته بیانات اخیر مقام معظم رهبری خیلی مسائل را روشن کرد.

وی افزود اصل دعوایی که ازاول انقلاب تا به حال وجود داشته بر سر دو نگاه است که البته می توانند مکمل هم باشند اما نیستند.

یک دسته می گویند که ما انقلاب کردیم که خوب زندگی کنیم(البته مقصود زندگی خوب صرفا زندگی مادی نیست زندگی اسلامی تر را هم در برمی گیرد و لکن معتقدند زندگی اسلامی باید در کنار مرفه بودن دیده شود) خب این نگاه خیلی به حزب اللهی بودن نیازی نداشت نیازی نداشت و حتی خیلی گروهک هایی مانند انجمن حجتیه می توانند در این دسته قرار بگیرند.

اما یک دسته دیگر می گویند که ما آمده ایم که دنیا را تغییردهیم و تمدن اسلامی در جهان به وجود بیاوریم که لازمه آن مبارزه با استکبار که ابتدای آن با اسرائیل شروع می شود و بعد از آن دیگر مستکبران عالم.

13920403140832818743433

 این نگاه، نگاه امام بود و شاید خیلی ها ازجمله خود بنده نیز این نگاه رادر اول انقلاب نداشتیم و این نگاه را امام در ما بوجود آورد.

ایشان اشاره کردند که همه دو راهی هایی که از اول انقلاب تا الان بوجود آمده است از این دو نگاه نشات می گیرد.

آقای دکتر همایون در ادامه اظهاراتشان به این نکته اشاره نمودند که این دو نگاه در مساله آمریکا نیز وجود دارد.

یک عده ای از سران استکبار معتقدند منافع آمریکا بسیار جدی است و جدای از منافع ملی ایران مساله آمریکا برایشان مهم است و اگر می بینید که نتانیاهو عکسی را طراحی می کند و جلوی همه نشان میدهد و حاضر هست که همه به او بخندند به این دلیل است که او به دنبال برنامه بلند مدت خود است و جایگاه جبهه حق و باطل را خوب فهمیده اند و به دنبال پیروزی جبهه باطل علیه حق است.

از طرف دیگر یک عده ای از سران معتقدند که آمریکا همه این کارها را انجام می دهند که مردم آمریکا راحت زندگی کنند.

ایشان افزودند: نکته ای که متاسفانه بعضی از مسوولین محل دعوا را اشتباه گرفتند و تصورمی کنند که هرکسی دردنیا یک سهمی دارد دارد، ما یک سهمی داریم ، آمریکا نیز یک سهمی دارد و اگر می بینید که آمریکا  به عراق حمله می کند به این دلیل است که به دنبال سهمی است و منافع خود را در این دیده است که به عراق حمله کند.

و البته این کژ فهمی نه تنها در میان مسوولین کشور ما بلکه در میان مسوولین کشور آمریکا هم دیده می شود برای مثال در آمریکا دیده می شود که بسیاری از آن کسانی که بودجه حمله به عراق را تصویب می کنند معتقدند که اسلام دارد دنیا را نابود می کند و منافع ما به خطر می افتد پس باید به عراق حمله کنید که اسلام از بین برود.

13920321125539545669974

اما ما معتقدیم انقلاب اسلامی دو رسالت بسیار مهم بر عهده دارد:

یکی اینکه تلاش و مقاومت می کنیم که انقلاب پایدار و زنده باشد

 و دیگر اینکه سعی می کنیم که پیشرفت کنیم که به دنیا ثابت کنیم که می توانیم بدون آمریکا می توانیم رشد کنیم.

در این میان مسئله هسته ای ایران یکی از آن مسائلی است که باعث شده انقلاب اسلامی پیشرفت کند و مستضعفین عالم نیز ببینند که ما می توانیم در مسائل هسته ای بدون کمک آن ها روی پای خودمان بایستیم.

اما نکته ای که جناب آقای دکتر همایون در نگاه مهدویت و ظهور امام زمان مورد اهمیت می دانستند این بود که در زمینه سازی ظهور سرعت انقدر مهم نیست که کیفیت کار مهم است.

برای مثال، نمی توان منکر شد که فتنه88  ظهور امام زمان را به تاخیر انداخت اما از طرف دیگر نمی توان منکر این بود که این فتنه به پختگی ای که برای مردم به وجود آورد نمی ارزید

 

بنابراین مابرای رسیدن به ظهور امام زمان یک سری ضعف هایی داریم و تا این ضعف ها برطرف نشود این فتنه ها ما را کامل تر می کند.

بنابراین در این میان تشکل های دانشجویی مانند بسیج وظیفه دارند که امر به معروف و نهی از منکر را به مسوولین و از طرفی دیگر بصیرت افزایی به مردم را در برنامه خود داشته باشد.

چرا که اگر تشکل های دانشجویی درمقابل اقداماتی که از خطوط انقلاب فاصله دارد سکوت کنند بصیرت افزایی ورشد صورت نگرفته و بر سر دوراهی ها عده ی زیادی به پرتگاه سقوط خواهند رفت.

در پایان جناب آقای دکتر همایون به تشکل های دانشجویی هشدار دادند که به گونه ای رفتار نکنند که موجب بهانه دادن به دیگران شوند و به بیان رهبری پازل دشمن را کامل کنند.