◾️ شهید خدمت

🔹هیأت مردمی_دانشجویی در سوگ شهادت رئیس جمهور

⏰ زمان: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴٠۳ | از ساعت ۱۱:۳٠

📍مکان: مسجد دانشگاه تهران

__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)