🔰 بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می‌کند:

♨️ بررسی راه‌حل های رفع ناترازی بنزین در ایران و واکاوی طرح‌های MTG در صنعت پتروشیمی

🗣️ باحضور:
جناب آقای فرج الهی
جناب آقای ساکت
جناب آقای صادقی
جناب آقای صالحی

🗓️ یکشنبه؛ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

🕡 ساعت ۱۸

🏢 مکان: سالن شهید چمران

واحد جهاداقتصادی
__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)