⏳ شورای نگهبان در حال نوشتن…

♨️ اقتصاد؛ در انتظار تقویم؟!
بررسی تاثیر تعطیلی شنبه بر اقتصاد کشور

📱 از گلایه‌ی امام جمعه تهران تا سوال نماینده مجلس در یک قاب

واحد جهاداقتصادی
__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)