💥 اندیشکده حکمرانی هوشمند با همکاری دفتر صنایع خلاق و فرهنگی بسیج دانشجویی برگزار می‌کند:

⭕️ بازدید از سیزدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری (اینوتکس)

🔰 به همراه بازدید از رویداد ملی صنایع خلاق(مانوین)

🔻با اولویت ورودی‌های ۱۴۰۲

🔶 ظرفیت محدود

🕘 زمان: پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، حرکت ساعت ۸ صبح از درب اصلی دانشگاه

❌ آخرین مهلت ثبت‌نام، چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت، ساعت ۱۲

دفتر صنایع خلاق و فرهنگی
__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)