📰 گزارش تصویری

🔖 برگزاری جلسه درنگ دیرند با موضوع «آیا اندیشه شهید مطهری برای امروز ما کارآمد است؟»

🗣 با حضور اساتید محترم دکتر سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دکتر نصرت پناه، حجت الاسلام کاظمی و دکتر محمد نوروزی

✍ در این جلسه ابتدا به نسبت میان اندیشه شهید مطهری (ره) و مسائل امروزین جامعه پرداخته شد و در ادامه با نگاهی آسیب شناسانه ساختار دروس معارفی دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

واحد جهادعلمی
_________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)