📌 بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) برگزار می‌کند:

 

📜 محفل بیانات خوانی و ایده پردازی پیرامون دیدار با معلمان

 

🗓️ تاریخ: یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

🕘 ساعت: ۲۰/۳۰

🏢 مکان برگزاری جلسه:

سالن شهید مطهری، ابتدای جلسه معلمان امام صادقی

 

دفتر امام و رهبری

_________________________________

🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)