📌 بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) برگزار می‌کند:

 

📜 محفل بیانات خوانی و ایده پردازی پیرامون دیدار با کارگران

 

🗓️ تاریخ: دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

 

🕘 ساعت: ۲۰/۳۰

 

🏢 مکان برگزاری جلسه:

اقامتگاه دانشجویی، بلوک ۴، اتاق مصباح

 

دفتر امام و رهبری

_________________________________

🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)

🖥️ www.BasijISU.ir