تجمع مردمی _ دانشجویی اعلام انزجار از خیانت کشور اردن

📆 سه‌شنبه ۲۸ فروردین ماه
🕒 ساعت ۱۷

🏛 خیابان حسن سیف، خیابان دوازدهم، سفارت اردن

⭕️ https://nshn.ir/83rbv2JtYx4Bsj
__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)