🔻 تجمع دانشجویی_مردمی تا فتح قدس🔻

 

🛑 در حمایت از مجاهدت سربازان سپاه اسلام در پاسخ قاطع به رژیم خونخوار صهیونیستی

 

🔸ساعت ۱:۲۰ بامداد

🔺 یکشنبه ۲۶ فروردین

محل تجمع: خیابان انقلاب، سر دراصلی دانشگاه تهران

_________________________________

🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)